Behandelingen: vorige levens helen om te genezen

De behandelingen die ik sinds kort onderga bestaan naast bio-resonantie therapie uit healingen. De behandelaarster die mij behandelt gaat met behulp van haar helderziendheid terug in al mijn vorige levens.

Ze stelt vragen als : “waarom mag patiënte niet beter worden? Wat zijn de belastingen?” De antwoorden die ze krijgt gebruikt ze om heling te geven aan deze situaties en blokkades.  Ze hanteert daarbij een bio-tensor die haar kan antwoord kan geven.

Er komen allerlei verschillende interessante waarnemingen boven; zoals een ontvoering door een ruimteschip in de tijd van Lemurië. Ik heb ondertussen gelezen dat in de tijd van Lemurië en Atlantis deze wezens, reptielen, met mensen vreedzaam naast elkaar leefden. Maar er waren ook inwoners van ruimteschepen die het slecht voor hadden met de mensen en deze ruimte wezens  ontvoerden  mensen en  herprogrameerde deze.

Daarnaast heeft ze belastingen van vaccinaties weggehaald, zoals tandartsverdoving en buitenlandvaccinaties. ook verdovingen voor een operatie vallen hieronder. Daarnaast haalde ze een parasitaire energie op mijn wedergeboorte weg. Dat betekent dat deze parasiterende energie bij elke wedergeboort (elke eer dat ik incarneerde op aarde)  mee  is komen.

Het komt  soms wat gemakkelijk over dat deze dingen op een dergelijke manier gevonden en genezen worden. Ze zegt eenvoudig: “Ik doe dit even weg. Zo nu ben je ervan bevrijd.” Ik laat het maar over me heen komen en dus zal ik pas geloven dat deze dingen waar zijn als de resultaten zichtbaar worden. Maar ik geloof er wel in, en dat is net zo belangrijk.

Ze zei ook dat ik te maken had met bepaalde zaken in de tijd van de Azteken die niet zo fris waren. Ik zal jullie besparen wat dat was. Maar begrijp goed dat iedereen bepaalde zaken in allerlei levens heeft gedaan die heel erg waren, maar die moesten doormaken omdat deze ons bepaald lessen te leren hadden. Ze zag bijvoorbeeld ook een leven waarbij ik  in de loopgraven in een oorlog ergens in de Ardennen was. Het ging over de slag om de Ardennen, ook wel het Ardennenoffensief genoemd. Ik ben toen soldaat geweest en heb mensen dood geschoten en het land verdedigt.

Kortom; er komen allerlei voorgaande levens voorbij en daarvan wordt gekeken wat ik daarvan nog energetisch bij mij draag. Deze belastingen worden vervolgens opgeheven en zo wordt mijn energie lichaam geholpen om lichter te worden en transparanter.

 

 

Advertenties
%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close